תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאים והגבלות

האמור במסמך זה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

אחריות

אתר זה מתופעל ונשלט על-ידי חברת בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ (ח.פ. 515578490) ממשרדיה שבישראל ומיועד לקהל הישראלי בלבד. חברת בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ אינה טוענת כי המידע המוצג באתר רלוונטי לשימוש ביעדים מחוץ למדינת ישראל ומי שיבחר להיכנס לאתר זה מיעד שמחוץ למדינת ישראל עושה זאת מיוזמתו האישית וחלה עליו אחריות הציות לחוקים המקומיים, ככל ובמידה שהחוקים המקומיים מתאימים.

חברת בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מאינה נוטלת על עצמה את האחריות על תוכן האתר (לרבות תוכן כתבות המופיעות בו).

כל שימוש באתר יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה כלפי חברת בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ ו/או כלפי כל מי שפועל מטעמה בקשר עם עריכת האתר ו/או תפעולו. חברת  בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ אינה לוקחת על עצמה כל אחריות או אחריות משתמעת להפסד, במישרין או בעקיפין, שעלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר, במסגרת המותר של חוקי מדינת ישראל. חברת  בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ איננה לוקחת אחריות על וירוסים מחשביים אשר עלולים לפגוע במשתמש כתוצאה משימוש בתכני האודיו, וידאו, נתונים או הטקסטים שבאתר.

חברת בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ איננה לוקחת אחריות על הדיוק או היעילות של מידע המופיע באתר. למידע רפואי ספציפי יש לפנות למומחה, והמידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה.

סימנים מסחריים

הסימנים המסחריים המופיעים באתר שייכים ל בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ

קניין רוחני

כל החומר באתר זה מוגן בזכויות יוצרים © של חברת  בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ , או שניתנה לאחת מחברות הקבוצה זכות להשתמש בחומר, אלא אם נכתב מפורשות אחרת. העתקה של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא אסורה בהחלט, מלבד בתנאים הבאים.

 רישיון העתקה לשימוש אישי

המשתמש רשאי לקרוא, להדפיס ולהוריד את קבצי החומר בעמודי האתר לצורך שימוש אישי בלבד, למטרות פרטיות ולא מסחריות.

 רישיון העתקה לשימוש מוגבל

המשתמש רשאי להעתיק את החומר למען עצמו או למען לצד שלישי, למטרות אישיות בלבד, בתנאים הבאים:

 1.  יש להכיר באתר כמקור של החומר. יש לכלול את הכרה זו ואת כתובת האתר על העותק שנעשה; בנוסף
 2.  יש ליידע את הצד השלישי שהתנאים תקפים גם לגביו ושעליו להיענות לחוקים אלו.

 הרישיון להעתקה איננו כולל את הכללת החומר או כל חלק ממנו כחלק מעבודה או כתב-עת כלשהם, בין אם בצורת תדפיס, צורה אלקטרונית, או כל צורה שהיא. במיוחד (אך ללא הגבלה) אין להפיץ או להעתיק כל חומר מהאתר למטרות מסחריות.

אין להעתיק, להעביר או לאחסן כל חלק מהאתר באתרי אינטרנט אחרים או בכל מערכת אחזור אלקטרונית אחרת.

בין אם צוין באופן במפורש ובין אם לא, סימנים מסחריים, התקנים, סימני היכר וסמלים אשר מוצגים באתר זה שייכים לקבוצת החברות בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ , שותפי הקבוצה, או צד שלישי של הקבוצה.

קישורים

ישנם קישורים באתר זה אשר יובילו את המשתמש לאתרים שאינם בשליטתה של בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ בעת לחיצה על קישורים אלו, יעזוב המשתמש את האתר  בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ אינה לוקחת כל אחריות או חבות לתכנים של כל אתר אינטרנט של צד שלישי שאליו יש קישור, וכן אינה מייצגת או לוקחת אחריות (מפורשת או משתמעת) למידע שיוצג באתרים אלו.

לקבוצת בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ אין כל שליטה על אופי התכנים אשר מוצגים באתרים כאלו ואינה ממליצה על אתרים אלו, המידע שניתן למצוא בהם או כל שירותים ומוצרים של צד שלישי. במיוחד, יש לשים לב שבעת הורדת קבצי מחשב מאתרים מסוימים, המשתמש מסתכן בהפרת זכויות היוצרים וכן באפשרות שהקובץ נגוע בווירוס.

על המשתמש לוודא כי הוא מסכים לכל תנאי מדיניות הפרטיות והשימוש באתרי בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ או צד שלישי שאליו הוא נכנס.

שימוש במידע

בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ תתייחס לכל התקשרות של המשתמשים (למעט מידע אישי או בריאותי אשר מכוסה במדיניות הפרטיות של  בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ) כלא-סודית וגלויה, ו בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ תוכל לעשות שימוש במידע לכל מטרה שהיא, כולל העתקה, הוצאה לאור וכו’. בנוסף,  בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ תוכל להשתמש ברעיונות לכל מטרה, כולל מטרות מסחריות.

סמכות שיפוט

תנאים והגבלות אלו והתוכן של אתר זה כפופים לדיני מדינת ישראל.

 שינויים

תנאים והגבלות אלו עשויים להשתנות בכל עת, ולכן מומלץ למשתמש לבדוק אותם בקביעות.

 

מדיניות פרטיות

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר של בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ. אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותינו ועל ביקורך באתר (להלן “האתר”). השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת.

נתונים שתמסור ואשר יאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר.

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של האתר ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

איזה מידע אנחנו אוספים?

מידע אישי

אנו מגבילים את בקשותינו לקבלת מידע אישי בסיסי בלבד, כגון:

 • שם מלא (פרטי ומשפחה)
 • מספר טלפון
 • כתובת דואר
 • כתובת דואר אלקטרוני

אנו מגבילים את איסוף המידע האישי למידע שאנו מאמינים כמינימלי ביותר על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר או באמצעותו.

מידע אנונימי

בעת גלישתך באתר, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ביקורך, משך הביקור, באילו עמודים ביקרת באתר וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.

Cookies

האתר עושה שימוש ב-“עוגיות/קוקיס” (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחרים.

הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השיטוט באתר.

כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר בעמודים הרלוונטים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים.

המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס ממחשבך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ, והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות לעיתים מקלות עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באתר/ים, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

מידע אישי מזוהה

נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי החברה הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע.

היכן ישמר המידע?

המידע שתמסור בעת שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה, שבין מטרותיהם ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה, חברות בנות ו/או חברות קשורות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין.

אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ לתפעול שירות המוצע באתר, ייתכן כי לא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם החברה מציעה בו.

איזה שימוש נעשה במידע שנאסף?

בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ, או מי מטעמה, מחויבת לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותה ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת השימוש באתר או אם תמסור מידע ל בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ , מיוזמתך באמצעות השירותים המוצעים באתר, בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ תשתמש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן:

 1. עיקר המידע שנאסף מעצם שימושך באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה אותך אישית, ונועד כדי להתאים את האתר ואת השירותים המוצעים בו להעדפותייך ולצרכייך.
 2.  הניהול התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
 3.  מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם החברה.
 4. ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, ולצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ –  ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים.

האם המידע מועבר לצדדים שלישיים?

נוסף על האמור לעיל, בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ  -, לא תעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים:

 1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים באמצעות האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות.
 2. מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ – או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 3. על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
 4. כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או בחברה.
 5. במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
 6.  בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך נסכמה מפורשת לכך.

שירותים של צדדים שלישיים

ייתכן שחלק מהשירותים ו/או מוצרים ו/או פרסומות המוצגים באתר, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של האתר. ככל שכך, שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ  –  אם תשתמש בשירותים אלו, השימוש, לרבות מידע שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ  – בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

חופש הבחירה ודיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: קיבוץ גבעת ברנר 28 או פנה לשירותי האתר.

האם האתר מאובטח?

בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ , עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

שאלות, בקשות והערות

ניתן לפנות אלינו לבירורים נוספים באמצעות טופס יצירת קשר
בדוא”ל  anat@be-effective.co.il  או בטלפון מספר: 050-755-2222

דילוג לתוכן